Muzeum

bł. ks. J. Popiełuszki

Muzeum błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki ukazuje historię życia i męczeńskiej śmierci kapłana zamordowanego przez funkcjonariuszy SB. Ksiądz Jerzy był wielkim patriotą, krytykiem komunizmu i kapelanem „Solidarności”, a także inicjatorem odprawianych w stanie wojennym i gromadzących tłumy „mszy za ojczyznę”. Na terenie parafii znajduje się również grób księdza, który jest miejscem licznych pielgrzymek. Ksiądz Jerzy został beatyfikowany w Warszawie w dniu 6 czerwca 2010 roku. W 2014 roku został ogłoszony patronem NSZZ „Solidarność”. Obecnie toczy się proces kanonizacyjny bł. Jerzego Popiełuszki. Muzeum znajduje się w podziemiach kościoła pw. św. Stanisława Kostki w Warszawie przy ul. Kardynała Stanisława Hozjusza 2.

Godziny otwarcia muzeum:
od poniedziałku do piątku: 10.00 – 16.00
sobota, niedziela: 10.00 – 17.00

Strona www muzeum: http://muzeumkspopieluszko.pl/
Strona www parafii pw. Św. Stanisława Kostki w Warszawie: http://popieluszko.net.pl/


„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa”.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.

[views id=”513″]